Olet täällä

17.12.2018 - 16:40

Yhteysviranomaisen lausunto Maaningan tuulivoimapuisto – Jumisko 110 kV voimajohdon ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Kuulutus on nähtävillä 17.12.2018 alkaen.

KUULUTUS

Yhteysviranomaisen lausunto Maaningan tuulivoimapuisto – Jumisko 110 kV voimajohdon ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto 14.12.2018 LAPELY/2388/2018 Yhteysviranomaisen lausunto Maaningan tuulivoimapuiston- Jumisko 110 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta pidetään yleisön nähtävänä Kuusamon kaupungintalolla palvelupisteessä, 2 krs., osoitteessa Keskuskuja 6, Kuusamo.

Lausunto pidetään nähtävillä arviointiohjelman kanssa arviointimenettelyn päättymiseen asti eli siihen, kun Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut perustellun päätöksen arviointiselostuksesta.
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BDF4D7C25-D854-4820-AE91-31F3007A9C20%7D/142294

KUUSAMON KAUPUNGINHALLITUS