Olet täällä

18.5.2020 - 11:33

Vt5 alikulkukäytävän ja kevyen liikenteen järjestelyt, Kuusamo

Kuulutus on nähtävillä 18.5.2020-31.10.2020

Tiedote rakennustöiden aloittamisesta
Vt5 AKK ja kevyen liikenteen järjestelyt, Kuusamo

Uuden alikulkukäytävän sekä kevyen liikenteen väylän rakennustyöt alkavat toukokuussa noin 3 kilometriä Kuusamon keskustan pohjoispuolella valtatie 5:llä. Hankkeella parannetaan kevyen liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Työalue sijaitsee välillä Meskusvaarantie - Evakkotaival. Päätoteuttajana toimii Maanrakennus J. Päkkilä Oy. Työt valmistuvat lokakuussa 2020.

Urakkaan sisältyy uuden kevyen liikenteen väylän rakentamista noin 0,7 km matkalle sekä kevyen liikenteen alikulkukäytävän rakentaminen valtatien 5 kohdalle. Lisäksi urakkaan sisältyy Järvenpääntien liittymäalueen parantaminen.

Urakasta aiheutuvaa liikennehaittaa ei voi kokonaan välttää, mutta se pyritään mahdollisuuksien mukaan minimoimaan. Töiden toteuttamiseksi alikulkukäytävän kohdalle rakennetaan kiertotie, jonne valtatien 5 liikenne rakennustöiden ajaksi ohjataan. Työmaa-alueen kiertotien kohdalla nopeusrajoitus tulee olemaan 30 km/h ja muilta osin 50 km/h.

Lisätietoa hankkeesta löytyy ELY-keskuksen ja Kuusamon kaupungin verkkosivuilta;

https://www.ely-keskus.fi/
http://www.kuusamo.fi/