Olet täällä

9.5.2019 - 16:00

Vaasan hallinto-oikeuden päätös antopäivä 6.5.2019, päätösnumero 19/0141/1, diaarinumero 01014/18/5701. Asia valituksesta maa-aines- ja ympäristölupa-asiassa, luvan hakija Trans Tiermas Oy.

Kuulutus nähtävillä 9.5.2019 - 5.6.2019.

Päätös, johon on haettu muutosta Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan ympäristöjaosto 5.7.2018 (27.6.2018 § 26).