Olet täällä

13.11.2019 - 15:19

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 13.11.2019 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen

Kuulutus nähtävillä valitusajan loppuun 13.11. - 13.12.2019

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella
13.11.2019 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen:
Varaaja: Latitude 66 Cobalt Oy
Lupatunnus: VA2019:0068
Varausalueen sijainti: Salla, Kemijärvi, Kuusamo, Posio,
Pudasjärvi

Varauksen voimassaolo päättyy: 21.9.2021

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.
Valitusaika päättyy 13.12.2019. Päätös on nähtävillä Tukesin Rovaniemen
toimipaikassa (Valtakatu 2) ja Tukesin kotisivulla (https://tukes.fi/paatokset-jakuulutukset/varauspaatokset ) sekä alueen kunnantaloilla (Salla, Postipolku 3;
Kemijärvi, Hallituskatu 4; Kuusamo, Keskuskuja 6; Posio, Kirkkotie 1; Pudasjärvi, Varsitie 7).

Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätökseen liitetyssä
valitusosoituksessa.

Lisätietoja
kaivosasiat@tukes.fi tai puh. 029 5052 166