Olet täällä

30.10.2019 - 13:20

Tukesin kuulutus hyväksytystä varausilmoituksesta: Magnus Minerals Oy

Kuulutus nähtävillä valitusajan loppuun 30.10. - 29.11.2019

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 30.10.2019 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen:
Varaaja: Magnus Minerals Oy
Lupatunnus: VA2019:0062
Varausalueen sijainti: Kuusamo
Varauksen voimassaolo päättyy: 5.9.2021

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 29.11.2019. Päätös on nähtävillä Tukesin Rovaniemen toimipaikassa (Valtakatu 2) ja Tukesin kotisivulla (https://tukes.fi/paatokset-jakuulutukset/varauspaatokset ) sekä alueen kunnantalolla (Kuusamo, Keskuskuja 6).

Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa.

Aiheeseen liittyvät asiasanat: