Olet täällä

2.7.2019 - 13:18

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 19/0146/1 yhdyskuntatekniikan lautakunnan päätöstä koskevasta valituksesta

Kuulutus on nähtävillä 2.7. - 7.8.2019

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunnan päätöstä koskevasta valituksesta, antopäivä 26.6.2019, päätösnumero19/0146/1, diaarinumero 01916/18/2204.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöslauselma

Yhdyskuntatekniikan lautakunta on 23.1.2019 (§ 14) päättänyt kumota 26.9.2018 (§ 176) tekemänsä päätöksen. Lautakunta ei ole nimenomaisesti kumonnut valituksenalaista 21.11.2018 (§ 210) tekemäänsä päätöstä. Ottaen huomioon, että lautakunta on katsonut asian käsittelyssä tapahtuneen menettelyvirheen, hallinto-oikeus kuitenkin katsoo, että lautakunnan tarkoituksena on ollut kumota myös viimeksi mainittu päätös. Selvyyden vuoksi hallinto-oikeus kumoaa yhdyskuntatekniikan lautakunnan päätöksen 21.11.2018 § 210.

Koska yhdyskuntatekniikan lautakunnan päätökset 26.9.2018 § 176 ja 21.11.2018 § 210, joita valitus koskee, ovat tulleet kumotuiksi, valittajalla ei ole asiassa enää näiden päätösten osalta oikeussuojan tarvetta. Tämän vuoksi ja kun valittajalla ei ole tällaisessa tilanteessa Suomen perustuslain 21 §:n säännöskään huomioon ottaen ehdotonta oikeutta saada asiaansa tuomioistuimessa täysimääräisesti käsiteltyä, enempi lausuminen päätösten kumoamista ja päätösten täytäntöönpanon kieltämistä koskevista vaatimuksista raukeaa.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Yhdyskuntatekniikan lautakunta