Olet täällä

5.12.2018 - 15:52

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kuulutus päätöksen antamisesta dnro PSAVI/2582/2015 antopäivä 10.12.2018 ympäristösuojelulain mukainen päätös.

Päätös on sähköisesti nähtävänä 10.12.2018–9.1.2019 Kuusamon kaupunginkansliassa. Päätös on luettavissa antopäivästä lähtien sähköisenä osoitteesta www.avi.fi/lupatietopalvelu. Päätökseen voi tutustua myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston asiakaspalvelupisteessä (Linnankatu 3, Oulu).

Kuusamon voimalaitoksen ympäristöluvan nro 19/2013/1 lupamääräysten 13 ja 14 muuttaminen, Kuusamo