Olet täällä

8.8.2019 - 16:00

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kuulutus päätöksen antamisesta antopäivä 9.8.2019 päätösnumero 125/2019, dnro PSAVI/3979/2019 ympäristösuojelulain mukainen päätös.

Valitusaika päättyy 9.9.2019.

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös
Antopäivä 9.8.2019
Päätösnro 125/2019
Ilmoituksen tekijä Adven Oy
Asia Turpeen, biopolttoaineiden ja lietteen seoksen koepoltto Kuusamon LK305 voimalaitoksella, Kuusamo
Päätöksen pääasiallinen sisältö
Ilmoitus on jätetty tutkimatta.
Nähtävänäpito
Päätös on sähköisesti nähtävänä 9.8.–9.9.2019 Kuusamon kaupunginkansliassa. Päätös on luettavissa antopäivästä lähtien sähköisenä osoitteesta www.avi.fi/lupatietopalvelu.
Päätökseen voi tutustua myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston asiakaspalvelupis-teessä (Linnankatu 3, Oulu).
Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutok-senhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 9.9.2019.
Lisätietoja Asian esittelijä: ympäristöylitarkastaja Ona Marjanen, puh. 0295 017 656 tai
0295 017 500.