Olet täällä

9.11.2018 - 14:56

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan voimaantulo

Kuulutus on nähtävänä 12.11.2018 - 26.11.2018.

Pohjois-Pohjanmaan liitto ilmoittaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 § mukaisesti, että maakuntahallitus on 5.11.2018 antamallaan päätöksellä (§ 232) määrännyt Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan tulemaan voimaan MRL 201 § nojalla ennen kuin se on saanut lainvoiman. Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle annettu lausunto valituksista käsiteltiin samassa kokouksessa (§ 231).

Pohjois-Pohjanmaan pohjavesi- ja kiviainesalueilta, seudullisten tuulivoima-alueiden sekä suo- ja biotalousalueiden päivityksiä, mineraalipotentiaali- ja kaivosalueita, Oulun seudun liikenne- ja maankäyttöratkaisuja sekä Vaalan ja Himangan alueiden maakuntakaavamerkintöjen tarkistuksia koskeva 3. vaihemaakuntakaava viimeistelee maakuntakaavan kolmessa vaiheessa tapahtuvan uudistamisen. Kaava-aineisto sisältää vuoden 2005 kokonaismaakuntakaavan mukaiset, 1. ja 2. vaiheessa käsittelemättömät merkinnät.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 95 § mukaisesti ilmoitetaan, että voimaan tuleva kaava-aineisto on Pohjois-Pohjanmaan liiton julkisilla verkkosivuilla www.pohjois-pohjanmaa.fi kohdassa Aluesuunnittelu > Maakuntakaavoitus > 3. vaihemaakuntakaava voimaan: https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/maakuntakaavoitus/3_vaihemaakuntakaava_voimaan.

Linkit maakuntahallituksen päätöksiin 5.11.2018 kokouksesta:

§ 231
http://ppohjanmaa.tjhosting.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018526-4 
§232 
http://ppohjanmaa.tjhosting.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018526-5 

6.11.2018
POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO