Olet täällä

29.8.2019 - 14:28

Perusturvalautakunnan kokoukset syyskaudella 2019 sekä lisäkokous 10.10.2019

Kuulutus on nähtävillä 27.12.2019 saakka.

Perusturvalautakunnan päätös 19.6.2019 § 43 

Perusturvalautakunta kokoontuu syyskaudella 2019 seuraavasti:
keskiviikko     28. päivänä elokuuta
keskiviikko     25. päivänä syyskuuta
keskiviikko     20. päivänä marraskuuta
keskiviikko     18. päivänä joulukuuta.

Kokoukset aloitetaan pääsääntöisesti kello 15.00. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen mukaan.

Perusturvalautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa. (KuntaL 410/2015, § 140).
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015, § 140).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Perusturvalautakunta 28.8.2019

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 19.6.2019 § 43 päättänyt syyskauden 2019 kokoustensa aikatauluista. Ylimääräisiä kokouksia voidaan pitää tarpeen mukaan.

Ehdotus (ptj) Perusturvalautakunta pitää aikaisemmin päätettyjen kokousten lisäksi kokouksen torstaina 10.10.2019 klo 15.00 alkaen.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Kuulutus kokonaisuudessaan liitteessä.

Lisätietoja antaa: 
Aiheeseen liittyvät asiasanat: