Olet täällä

26.5.2020 - 14:49

Perusturvalautakunnan kokoukset kesäkuussa ja syyskaudella 2020

Kuulutus nähtävillä 26.5.2020-31.12.2020

Perusturvalautakunta kokoontuu kesäkuussa ja syyskaudella 2020 seuraavasti:

keskiviikko     17. päivänä kesäkuuta, klo 14
keskiviikko     26. päivänä elokuuta
keskiviikko     23. päivänä syyskuuta
keskiviikko     21. päivänä lokakuuta
keskiviikko     25. päivänä marraskuuta
keskiviikko     16. päivänä joulukuuta

Kokoukset aloitetaan pääsääntöisesti kello 15.00. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen mukaan.

Perusturvalautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa. (KuntaL 410/2015, § 140).
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015, § 140).

Kuulutus kokonaisuudessaan liitteessä.

Lisätietoja antaa: