Olet täällä

7.6.2018 - 13:46

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta EPV Tuulivoima Oy:n Kuusamon Maaningan tuulivoimahankkeen 110 kilovoltin sähkönsiirto

Kuulutus nähtävillä 7.6. - 21.6.2018

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt 5.6.2018 päätöksen (LAPELY/235/2018) ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta EPV Tuulivoima Oy:n Kuusamon Maaningan tuulivoimahankkeen 110 kilovoltin sähkönsiirto.

PÄÄTÖKSEN NÄHTÄVILLÄOLO
Päätös julkaistaan sähköisesti Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sivuilla www.ymparisto.fi > Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > YVApäätökset. Valitse kohdasta Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus”>Lapin ELY-keskus. Päätöstä koskeva kuulutus on nähtävillä Posion kunnan sekä Kemijärven, Kuusamon ja Rovaniemen kaupunkien ja Lapin ELY-keskuksen virallisilla ilmoitustauluilla ja mainittujen kuntien internetsivuilla 14 päivän ajan.

Rovaniemi 5.6.2018
LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

Aiheeseen liittyvät asiasanat: