Olet täällä

21.12.2018 - 15:34

Päätös Koillistie Määttä Oy:n meluilmoituksesta, kivenmurskaus Taviharjussa

Päätökseen voi hakea muutosta 28.1.2019 mennessä.

Koillistie Määttä Oy saa murskata kiviainesta tekemänsä ilmoituksen ja annettujen
määräysten mukaisesti maa-ainestenottoalueella kiinteistöllä Sorariihi 305-413-58-1
Kuusamon Taviharjussa.  Murskausta tehdään 20–30 päivänä aikavälillä 1.1.–29.3.2019.

Lisätietoja antaa: 
Aiheeseen liittyvät asiasanat: