Olet täällä

15.10.2020 - 15:16

Päätöksen tiedoksiantokuulutus Dnro PSAVI/6098/2020 Koetoimintailmoitus lentotuhkan rakeistamisesta Kuusamo ympäristösuojelulain mukainen päätös

Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 15.10.–23.11.2020

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös
Antopäivä 15.10.2020
Päätösnro 129/2019

Hakija Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta

Asia Koetoimintailmoitus lentotuhkan rakeistamisesta, Kuusamo

Päätöksen pääasiallinen sisältö
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta voi toteuttaa pääosin ilmoituksen mukaisen koeluon-teisen toiminnan tuhkan rakeistamisen ja tuhkarakeen lannoitekäyttöön soveltuvuuden selvittämiseksi.

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 15.10.–23.11.2020 aluehallintovirastojen verkkosivuilla osoitteessa https://ylupa.avi.fi ja Kuusamon kaupungin ilmoitustaululla.