Olet täällä

13.11.2019 - 11:52

Muutos Kuusamon kaupunginvaltuuston syksyn 2019 kokousaikoihin.

Kuulutus on nähtävänä 13.11.2019 - 31.12.2019

Muutos kaupunginvaltuuston syksyn 2019 kokousaikatauluun

Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Hallintosäännön 115 §:n mukaan puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Kaupunginvaltuusto on 10.6.2019 § 23 merkinnyt tiedoksi puheenjohtajan ilmoittamat elo-joulukuun 2019 alustavat kokousajankohdat.  
 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on päättänyt kaupunginhallituksen esityksen 12.11.2019 § 195 mukaisesti, että seuraava kokousajankohta perutaan:

Maanantai 2.12.2019 klo 9.00

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on päättänyt kaupunginhallituksen esityksen 12.11.2019 § 195 mukaisesti, että uusi kokousajankohta ko. päivän osalta on:

Tiistai 17.12.2019 klo 9.00

Kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015,§ 140).

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015, § 140).

KUUSAMON KAUPUNGINHALLITUS

 

Lisätietoja antaa: