Olet täällä

13.11.2019 - 11:46

Muutos Kuusamon kaupunginhallituksen syksyn 2019 kokousaikoihin.

Kuulutus on nähtävänä 13.11.2019 - 31.12.2019

Muutos kaupunginhallituksen syksyn 2019 kokousaikoihin

Hallintosäännön 115 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Kaupunginhallitus on 3.6.2019 § 96 päättänyt elo-joulukuun 2019 kokousajankohdat. Kaupunginhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti maanantaisin klo 15.00 kaupungintalon keskushallinnon kokoushuoneessa.         

 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 12.11.2019 § 195 päättänyt, että kaupunginhallituksen syksyn 2019 kokousaikatauluun tehdään seuraavat muutokset:

  • Kaupunginhallituksen kokous maanantaina 25.11.2019 pidetään klo 15.00 alkaen,
  • Kaupunginhallituksen kokous maanantaina 16.12.2019 klo 17.00 siirretään pidettäväksi maanantaina 9.12.2019 klo 9.00 alkaen,
     
  • Kokoukset pidetään kaupungintalon yhdyskuntatekniikan kokoushuoneessa 367.

Kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015,§ 140).

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015, § 140).

KUUSAMON KAUPUNGINHALLITUS

Lisätietoja antaa: 
Aiheeseen liittyvät asiasanat: