Olet täällä

22.11.2019 - 14:00

Maakuntavaltuuston kokous ma 9.12.2019 klo 10.00 ODL-hyvinvointikeskuksessa Oulussa ja pöytäkirja siihen liitettyinen valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla siten kuin kuntalaissa säädetään.

Kuulutus nähtävillä 22.11.2019 alkaen.

Maakuntavaltuuston kokouksen 09.12.2019 kokouskutsu ja esityslista on lähetetty
hallintosäännössä määrätyille henkilöille ja asetettu nähtäville kuntayhtymän
verkkosivuille 22.11.2019.

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston kokouksen esityslista on julkaistu Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla, osoitteessa http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kokousasiakirjat.

Maakuntavaltuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla siten kuin kuntalaissa säädetään. (Hallintosääntö § 83)

Aiheeseen liittyvät asiasanat: