Olet täällä

25.5.2020 - 14:59

Maakuntavaltuuston kokous ma 8.6.2020 klo 10.00 sähköisenä kokouksena Teams -etäyhteydellä ja pöytäkirja siihen liitettyinen valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla

Kuulutus nähtävillä 25.5.2020 alkaen.

MAAKUNTAVALTUUSTON
kokous maanantaina 8.6.2020 klo 10:00
sähköisenä kokouksena Teams -etäyhteydellä.

Yleisö voi seurata kokousta osoitteesta https://youtu.be./6oJfPpH0_8g
tai Pohjois-Pohjanmaan liitossa, kokoustila Siikasalissa,
Sepänkatu 20, 5 krs. 90100 Oulu.

Pirjo Sirviö
Maakuntavaltuuston puheenjohtaja

________________________________________________________________________________________________________________________

(Hallintosääntö § 83)
Maakuntavaltuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla siten kuin kuntalaissa säädetään.

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston kokousasiakirjat nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla, osoitteessa http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kokousasiakirjat.

 

Aiheeseen liittyvät asiasanat: