Olet täällä

6.7.2018 - 15:07

Maa-aineslupahakemus soran ja hiekan ottamiselle Taviharjulla, Kuusamossa

Muistutusten jättöaika päättyy 8.8.2018.

Koillistie Määttä Oy hakee lupaa hiekan ja soran ottamiseen tilalta Sorariihi 305-413-58-1, joka sijaitsee Taviharjulla Kuusamossa. Otettavan maa-aineksen määrä on 24 000 m3-ktr ja ottamisaika on 10 vuotta. Maa-ainekset käytetään lähialueen rakentamiseen ja teiden kunnossapitoon.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen sähköiset kopiot ovat alla luettavissa pdf-muodossa.

Hakemuksen kuulutus annetaan erikseen kirjeitse tiedoksi toiminnan sijoituspaikan naapurikiinteistöjen omistajille ja hallinnoijille.

Karttapiste: