Olet täällä

31.10.2019 - 16:00

Kuusamon pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset

Kuulutus nähtävillä 1.11. - 2.12.2019

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Kuusamon kaupungin pohjavesialueiden rajauksen ja luokituksen vesien- ja merenhoidon järjestämisestä määrätyn lain (1299/2004) mukaisesti.

Laki edellyttää, että ELY-keskus luokittelee ja rajaa pohjavesialueet vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella luokkiin 1, 2, 1E, 2E tai E. Luokitus perustuu vuonna 2015 voimaan tulleeseen lainsäädännön muutokseen (1263/2014, luku 2a). Uuden lainsäädännön myötä kaikkia aikaisemmin luokiteltuja pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankinnan käyttöön soveltuvuuden kannalta kuin ne määriteltäisiin ensimmäisen kerran.

Mahdolliset mielipiteet Kuusamon kaupungin pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksista pyydetään toimittamaan viimeistään 2.12.2019 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteella Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1, PL 86, 90101 Oulu tai sähköpostilla kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Mielipiteeseen pyydetään liittämään diaarinumero POPELY/1856/2017.

Tämä kuulutus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti kaupungin verkkosivujen lisäksi verkko-osoitteessa www.ymparisto.fi > Vesi > Vesiensuojelu >Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > (valitse) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus