Olet täällä

18.5.2020 - 10:50

Kuusamon keskustan liikennejärjestelyt (Mt 18 857)

Kuulutus on nähtävillä 18.5.2020-31.10.2021

Tiedote rakennustöiden aloittamisesta
Kuusamon keskustan liikennejärjestelyt (Mt 18 857)

Maanteiden 18857 Ouluntaival ja Kitkantie parantamistyöt Kuusamon keskustassa alkavat touko-kesäkuun vaihteessa. Urakka on kaksivuotinen (5/2020 - 10/2021) ja sen päätoteuttajana toimii GRK Infra Oy. Kaupungin keskustan liikennejärjestelyiden saneerauksella parannetaan alueen viihtyisyyttä ja esteettömyyttä sekä liikenneturvallisuutta. Hankkeelle on myönnetty EAKR-rahoitusta.

Urakkaan sisältyy maanteiden 18857 (Kitkantie ja Ouluntaival) ja 18856 (Kitronintie) parantaminen yhteensä noin 2,5 km matkalta. Lisäksi urakkaan sisältyy maanteihin liittyvien kaupungin katujen ja katuliittymien parantaminen, joista tärkeimmät ovat Kaarlo Hännisentie ja Kelantie. Urakan yhteydessä toteutetaan myös Kuusamon EVO:n vesihuolto- sekä kaukolämpötöitä.

Urakasta aiheutuvaa liikennehaittaa ei ole mahdollista kokonaan välttää, mutta se pyritään mahdollisuuksien mukaan minimoimaan. Yksi keskeisistä liikennehaitan vähentämiskeinoista on neljäntienristeysalueen sulkeminen väliaikaisesti ajoneuvoliikenteeltä, jonka avulla saadaan lyhennettyä työmaan läpimenoaikaa merkittävästi. Liikenne ohjataan kiertotielle alla olevan karttaotteen mukaisesti. Vuonna 2020 kiertotiejärjestelyt ovat käytössä kesäkuun alusta alkaen noin kuuden viikon ajan. Vuonna 2021 tarvittavista työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedotetaan erikseen myöhemmin. Kaikille kiinteistöille mahdollistetaan kulku koko työmaan ajan.

Lisätietoa hankkeesta löytyy ELY-keskuksen ja Kuusamon kaupungin verkkosivuilta;

https://www.ely-keskus.fi/
http://www.kuusamo.fi/