Olet täällä

7.11.2018 - 13:09

Kuusamon kaupunginvaltuuston kokous maanantaina 12.11.2018

Kuulutus on nähtävänä 7.11. -

Kuusamon kaupunginvaltuuston kokous pidetään maanantaina 12.11.2018 klo 15.00 alkaen kaupungintalon valtuustosalissa. Ennen varsinaista kokousta järjestetään kyselytunti valtuustosalissa klo 14.00 – 15.00. Kaupunginvaltuuston asialuettelo on  nähtävänä kaupungin ilmoitustaululla ja www.kuusamo.fi -kotisivuilla.

Valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015, § 140).

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015, § 140.

Kuusamo 7.11.2018

Mika Määttä
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat