Olet täällä

11.4.2018 - 9:36

Kuusamon kaupunginvaltuuston 150-vuotisjuhlakokous

Kuusamon kaupunginvaltuuston juhlakokous pidetään maanantaina 16.4.2018 klo 16.00 alkaen kaupungintalon valtuustosalissa.

Kokous on Kuusamon kaupunginvaltuuston 150-vuotisjuhlakokous. Asialuettelo on nähtävänä kaupungin ilmoitustaululla ja www.kuusamo.fi -kotisivulla. 

Valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015, § 140).

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015 § 140).

Väärä Scaldin tunniste ID.

Aiheeseen liittyvät asiasanat: