Olet täällä

26.11.2019 - 11:42

Kuusamon kaupunginhallituksen kokoukset kevätkaudella 2020

Kuulutus julkaistu 26.11.2019.

Kaupunginhallitus on 25.11.2019 § 217 päättänyt kevätkauden 2020 kokousajankohdat. Kaupunginhallituksen kokoukset pidetään kaupungintalon yhdyskuntatekniikan kokoushuoneessa 367 siihen saakka kunnes keskushallinnon kokoushuone on jälleen remontin jälkeen käytettävissä. Kevätkauden 2020 kokouspäivät löytyvät liitteenä olevasta kuulutuksesta.

Kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015,§ 140).

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015, § 140).

 

 

Aiheeseen liittyvät asiasanat: