Olet täällä

20.12.2018 - 16:00

Kuulutus ympäristöjaosto on hyväksynyt 13.12.2018 § 52 päätöksellä dnro 826/2018 Isokenkäisten Klubi Oy:n hakemuksen. Asia Ulkona sijaitsevan moottoriurheiluradan ympäristölupahakemus, Kuusamo

Valitusaika päättyy 22.1.2019.

Päätöksen pääasiallinen sisältö
Ympäristölupa on myönnetty lupamääräyksin.

Nähtävänäpito
Kuulutus päätöksen antamisesta on julkaistu Kuusamon kaupungin ilmoitustaululla ja
Kuusamon kaupungin internet-sivuilla www.kuusamo.fi → Kuulutukset.

Päätös on nähtävänä 21.12.2018 – 21.1.2019 Kuusamon kaupungintalon infopisteessä,
osoitteessa Keskuskuja 6 (2. krs) ja sähköisenä osoitteessa http://kuusamo.ktweb.fi/.

Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen
n toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen
iitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 22.1.2019.

Lisätietoja antaa: 
Aiheeseen liittyvät asiasanat: