Olet täällä

13.6.2018 - 12:00

Kuulutus Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin 13.6. hyväksymästä AA Sakatti Mining Oy:n varausilmoituksesta

Kuulutus nähtävillä 13.6. - 13.7.2018

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 13.6.2018 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen:

  • Varaaja: AA Sakatti Mining Oy Lupatunnus: VA2018:0031
  • Varausalueen sijainti: Salla, Kuusamo
  • Varauksen voimassaolo päättyy: 30.5.2020

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 13.7.2018.

Päätös on nähtävillä Tukesin Rovaniemen toimipaikassa (Valtakatu 2) ja Tukesin kotisivulla (www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kaivokset/Kaivosviranomaisen-antamatpaatokset/Varaus-paatokset/) sekä alueen kunnanvirastoissa (Salla, Postipolku 3; Kuusamo, Keskuskuja 6).

Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa.

Lisätietoja: kaivosasiat@tukes.fi tai puh. 029 5052 166

Aiheeseen liittyvät asiasanat: