Olet täällä

9.10.2019 - 16:00

Kuulutus Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on määrännyt kaivoslain (621/2011) perusteella 3.10.2019 seuraavan malminetsintälupaa koskevan yksilöidyn vakuuspäätöksen.

Kuulutus on nähtävillä 9.10.2019 - 4.11.2019

Kuulutus Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on määrännyt kaivoslain (621/2011) perusteella 3.10.2019 seuraavan malminetsintälupaa koskevan yksilöidyn vakuuspäätöksen.

Hakija: Latitude 66 Cobalt Oy
Alueen nimi: Ollinsuo 1-2
Lupatunnus: ML2011:0022
Alueen sijainti ja koko: Kuusamon kaupunki; 1436,48 ha

Päätökseen saa kaivoslain (621/2011) 162 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla hallintooikeuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä. Päätös on nähtävillä Tukesin Rovaniemen toimipisteessä (käyntiosoite Valtakatu 2, Rovaniemi) ja Tukesin kotisivulla (www.tukes.fi/malminetsinta) sekä Kuusamon kaupungintalolla (Kuusamo, Keskuskuja 6).

Lisätietoja kaivosasiat@tukes.fi tai puh. 029 5052 151
Kuulutettu 3.10.2019
Pidetään nähtävänä 4.11.2019 asti

Aiheeseen liittyvät asiasanat: