Olet täällä

28.1.2019 - 15:15

Kuulutus Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen 21.1.2019 pitämän kokouksen pöytäkirjan nähtävillä pitäminen 28.1.2019.

Kuulutus nähtävillä 28.1.2019 - 11.2.2019.

Maakuntahallituksen pöytäkirjan nähtävillä pitäminen

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen pöytäkirja 21.2.2019 pidetystä kokouksesta on julkaistu ja on liitteineen nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton internet-sivuilla:
http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kokousasiakirjat

Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Kuusamon kaupunginhallitus