Olet täällä

27.3.2018 - 16:00

Kuulutus Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotus nähtävillä

Kuulutus nähtävillä 28.3.2018 - 27.4.2018.

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotus on maankäyttö- ja rakennuslain 65 § ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 12 § mukaisesti nähtävillä 28.3.–27.4.2018 klo 16  kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa ja maakuntaliiton virastossa (Sepänkatu 20, 4. kerros, 90100 OULU) virastojen aukioloaikoina. Virallisen kaava-ehdotusaineiston lisäksi liiton verkkosivuilla (www.pohjois-pohjanmaa.fi> Aluesuunnittelu > Maakuntakaavoitus > 3. vaihemaakuntakaava vireillä) on tutustuttavissa koko vaihekaavaprosessin valmisteluaineisto tautaselvityksineen.

Osallisilla on oikeus tehdä muistutus maakuntakaavaehdotuksesta kuulemisaikana. Mahdolliset muistutukset tulee osoittaa Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitukselle sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi tai postitse edellä mainittuun osoitteeseen. Lisätietoja maakuntakaavaehdotuksesta antavat kaavan valmistelijat, joiden vastuualueet ja yhteystiedot löytyvät liiton internetsivuilta kohdasta Maakuntakaavoitus.

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO
Maakuntahallitus