Olet täällä

12.10.2018 - 8:41

Kuulutus päätöksen antamisesta PSAVI/18/04.09/2014: Kovajärven kunnostamisesta aiheutuneiden vettymisvahinkojen vähentäminen toimenpitein, Kuusamo

Valitusaika päättyy 12.11.2018.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on hylännyt hakijoiden korvaushakemuksen. 

Päätös on nähtävänä 12.10.-12.11.2018 Kuusamon kaupungin yhteispalvelupisteessä (Keskuskuja 6, 2. krs) ja ilmoitustaululla. 
Päätökseen voi tutustua myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston asiakaspalvelupisteessä (Linnankatu 3, Oulu). 

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon, osoite PL 204, 65101 VAASA. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 12.11.2018.

Lisätietoja: Asian esittelijä, ympäristölakimies Marjo Torro, puh. 0295 017 654 tai 0295 017 500.