Olet täällä

20.3.2018 - 16:00

Kuulutus Kuusamon kaupunginvaltuuston kokous ma 26.3.2018 klo 15:00 alkaen kaupungintalon valtuustosalissa ja kokouksen asialista

Kuulutus pidetään nähtävillä 20.3.2018 - 3.4.2018

Kuusamon kaupunginvaltuuston kokous pidetään maanantaina 26.3.2018 klo 15:00 alkaen kaupungintalon valtuustosalissa.

Kaupunginvaltuuston asialuettelo on nähtävänä kaupungin ilmoitustaululla ja www.kuusamo.fi kotisivulla.

Valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015, § 140). 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015, § 140).

Kuusamo 21.3.2018

Mika Määttä
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Väärä Scaldin tunniste ID.

Lisätietoja antaa: 
Aiheeseen liittyvät asiasanat: