Olet täällä

13.3.2019 - 15:40

Kuulutus Kuusamon kaupunginvaltuuston kokous ma 18.3.2019 klo 17.00 alkaen kaupungintalon valtuustosalissa ja kokouksen asialista. Ennen varsinaista kokousta järjestetään kyselytunti valtuustosalissa klo 16.00 - 17.00.

Kuulutus nähtävillä 13.3.2019 - 27.3.2019.

Kaupunginvaltuuston asialuettelo on nähtävänä kaupungin ilmoitustaululla ja www.kuusamo.fi -kotisivulla. 

Valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015, § 140).

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015 § 140).

Lisätietoja antaa: 
Sijainti: 
Aiheeseen liittyvät asiasanat: