Olet täällä

5.6.2019 - 15:40

Kuulutus Kuusamon kaupunginvaltuuston kokous ma 10.6.2019 klo 15.00 alkaen kaupungintalon valtuustosalissa ja kokouksen asialista.

Kuulutus nähtävillä 5.6.2019 - 20.6.2019.

KUULUTUS

Kuusamon kaupunginvaltuuston kokous pidetään maanantaina 10.6.2019
klo 15.00 alkaen kaupungintalon valtuustosalissa.

Kaupunginvaltuuston asialuettelo on nähtävänä kaupungin ilmoitustaululla ja
www.kuusamo.fi kotisivuilla.
 

Valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään
tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa
(KuntaL 410/2015,§ 140).

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa
(KuntaL 410/2015, § 140).

Kuusamo 5.6.2019

Mika Määttä
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätietoja antaa: 
Sijainti: 
Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat