Olet täällä

12.12.2018 - 14:02

Kuulutus Kuusamon kaupunginhallituksen päätöksestä 3.12.2018 § 230 Kuusamon strategisen yleiskaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Kuulutus on nähtävillä 13.12.2018 alkaen.

KUULUTUS

MRL 201 § nojalla on Kuusamon kaupunginhallitus päätöksellään 3.12.2018 § 230 määrännyt Kuusamon strategisen yleiskaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman, pois lukien matkailun ydinaluetta (rm-1) ja matkailu- ja virkistyspalvelualuetta (vr-1) koskevat aluevaraukset ja niitä koskevat kaavamääräykset sekä yleiskaavamääräyksen 1 kaivostoimintaa koskeva osa ja yleiskaavamääräykset 2 ja 3. Tullessaan voimaan Kuusamon strateginen yleiskaava korvaa Kuusamon yleiskaavan ja oikeusvaikutuksettomat yleiskaavat Kirkonkylän osayleiskaava 2010 ja Juuman rantayleiskaava. Muut oikeusvaikutteiset osayleiskaavat on määrätty jäämään voimaan strategisen yleiskaavan määräyksellä 1. Lisäksi voimaan jää strategisen yleiskaavan jälkeen hyväksytty, 15.11.2018 lainvoiman saanut Ruka-Kuusamo matkailualueen osayleiskaava.

Kuusamo 13.12.2018

KUUSAMON KAUPUNGINHALLITUS              

 

Lisätietoja antaa: