Olet täällä

27.6.2019 - 16:00

Kuulutus kaupunginvaltuuston syksyn 2019 kokousaikataulun muutoksesta

Kuulutus nähtävillä 27.6. - 2.9.2019

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kanssa on sovittu, että alustavasti ilmoitettujen kokousajankohtien lisäksi kaupunginvaltuusto pitää kokouksen seuraavana ajankohtana:

Maanantai 26.8.2019 klo 16.00

Kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015,§ 140).

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015, § 140).

KUUSAMON KAUPUNGINHALLITUS

 

Aiheeseen liittyvät asiasanat: