Olet täällä

11.7.2019 - 8:00

Kuulutus katusuunnitelmien nähtävilläolosta Itä-Rukan torialue ja Teollisuustie, Kuusamo

Kuulutus nähtävillä 11.7.2019 - 25.7.2019.

Torialueen rakentaminen Itä-Rukalle, Kuusamo

Suunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43§ mukaisesti nähtävillä 11.7. – 25.7.2019 Kuusamon kaupungintalolla, yhdyskuntatekniikan toimialalla, 3 krs. huone 372 osoitteessa Keskuskuja 6, 93600 Kuusamo sekä kaupungin internet sivulla.

Kadun rakentaminen Teollisuustie, Kuusamo

Katusuunnitelma ja suunnitelmakartta kevyen liikenteen yhteydestä välille Kormasentie - Ouluntie pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43§ mukaisesti nähtävillä 11.7. – 25.7.2019 Kuusamon kaupungintalolla, yhdyskuntatekniikan toimialalla, 3 krs. huone 372 osoitteessa Keskuskuja 6, 93600 Kuusamo sekä kaupungin internet sivulla.

Mahdolliset muistutukset suunnitelmista on jätettävä nähtävilläoloaikana kirjallisesti osoitteeseen Kuusamon kaupunki, Yhdyskuntatekniikka, PL9, 93601 Kuusamo tai sähköpostitse osoitteeseen yhdyskuntatekniikka@kuusamo.fi.

Lisätiedot:

  • Suunnittelija Pasi Rääpysjärvi, p. 040 8608039, pasi.raapysjarvi@kuusamo.fi,
  • Suunnittelija Antti Määttä, p. 040 4855156, anttij.maatta@kuusamo.fi
  • Yhdyskuntatekniikan insinööri Jukka Väisänen, p. 0400 420432, jukka.vaisanen@kuusamo.fi.

Kuusamo 11.7.2019

Yhdyskuntatekniikan toimiala

Aiheeseen liittyvät asiasanat: