Olet täällä

6.11.2019 - 12:11

Kaupunginvaltuuston kokous 11.11.2019

Kuulutus nähtävillä 6. - 21.11.2019

Kuusamon kaupunginvaltuuston kokous pidetään maanantaina 11.11.2019 klo 15.00 alkaen kaupungintalon valtuustosalissa. 

Kaupunginvaltuuston asialuettelo on nähtävänä kaupungin ilmoitustaululla ja tämän kuulutuksen liitteenä.

Valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015,§ 140).

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015, § 140).

Kuusamo 6.11.2019

Mika Määttä
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
 

Lisätietoja antaa: 
Sijainti: 
Aiheeseen liittyvät asiasanat: