Olet täällä

7.12.2018 - 15:29

Kaupunginhallituksen kokoukset tammi - kesäkuussa 2019

Kuulutus julkaistu 07.12.2018

Kaupunginhallitus on 3.12.2018 § 231 päättänyt tammi-kesäkuun 2019 kokousajankohdat. Kaupunginhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti maanantaisin klo 15.00 kaupungintalon keskushallinnon kokoushuoneessa.  Tammi - kesäkuun 2019 kokouspäivät löytyvät liitteenä olevasta kuulutuksesta.

Kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015,§ 140).

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015, § 140).

 

 

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat