Olet täällä

3.6.2020 - 16:00

Kaupunginhallituksen kokoukset syyskaudella 2020

Kuulutus julkaistu 3.6.2020

Kaupunginhallituksen kokoukset syyskaudella 2020

Hallintosäännön 115 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Kaupunginhallitus on 1.6.2020 § 124 päättänyt syyskauden 2020 kokousajankohdat. Kaupunginhallituksen syyskauden 2020 kokoukset pidetään valtuustosalissa, mikäli koronaepidemiatilanne sen mahdollistaa. Muussa tapauksessa kokoukset järjestetään sähköisinä Teams-kokouksina.

Kokouspäivät elo - joulukuussa 2020 ovat seuraavat:

tiistai               18.08.2020 klo 15.00
maanantai      31.08.2020 klo 15.00
maanantai      21.09.2020 klo 15.00
maanantai      05.10.2020 klo 15.00
maanantai      26.10.2020 klo 15.00
tiistai               17.11.2020 klo 15.00
maanantai      30.11.2020 klo 09.00 (TA 2021)
tiistai               15.12.2020 klo 15.00

Kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015,§ 140).

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015, § 140).

KUUSAMON KAUPUNGINHALLITUS