Olet täällä

4.6.2019 - 18:41

Kaupunginhallituksen kokoukset elo-joulukuussa 2019

Kuulutus nähtävillä 4.6.2019 - 23.12.2019

Hallintosäännön 115 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Kaupunginhallitus on 3.6.2019 § 96 päättänyt elo-joulukuun 2019 kokousajankohdat. Kaupunginhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti maanantaisin klo 15.00 kaupungintalon keskushallinnon kokoushuoneessa.  
                 
Kokouspäivät elo-joulukuussa 2019 ovat seuraavat:
maanantai    26.08.2019 klo 15.00
”                     09.09.2019 klo 15.00
”                     23.09.2019 klo 15.00
”                     14.10.2019 klo 15.00
”                     28.10.2019 klo 15.00 (tuloveroprosentti)
tiistai            12.11.2019 klo 15.00
maanantai   25.11.2019 klo 09.00 (TA-2020)
”                     16.12.2019 klo 17.00

Kaupunginhallituksen talousarvion 2020 suunnittelupäivä 22.8.2019.     

Kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015,§ 140).

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015, § 140).

KUUSAMON KAUPUNGINHALLITUS

Lisätietoja antaa: 
Aiheeseen liittyvät asiasanat: