Olet täällä

27.11.2018 - 13:40

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan kokoukset tammikuu-heinäkuu 2019

Kuulutus nähtävillä 27.11.2018 - 26.6.2019

Hallintosäännön 115 § mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Sähköinen kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti. Lautakunnan jäsenille taataan oikeus saada halutessaan paperinen esityslista.

Kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015, § 140).

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015, § 140).

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää lautakunnan kokousajankohdat
tammikuu-heinäkuu 2019 seuraavasti

keskiviikkona 30.01.     klo 15.00
keskiviikkona 27.02.     klo 15.00
keskiviikkona 27.03.     klo 15.00
keskiviikkona 24.04.     klo 15.00
keskiviikkona 22.05.     klo 15.00
keskiviikkona 19.06.     klo 15.00
Heinäkuussa ei kokousta

Kokouksia ennen kasvatus- ja sivistyslautakunta vierailee toimialan eri palveluissa klo 14:00 alkaen

 

Uusimmat