Olet täällä

9.9.2020 - 16:00

Kaavakuulutus seuraavat erivaiheiset kaavahankkeet pidetään nähtävillä Kuusamon kaupungintalolla maankäytön osastolla 10.9. – 9.10.2020

Kuulutus nähtävillä 10.9.2020 - 9.10.2020 (30 vrk) Kuusamon kaupungin maankäytön osastolla.

KUULUTUS

MRL 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan seuraavien kaavahankkeiden vireille tulosta ja pidetään ko. kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat nähtävillä 10.9.-9.10.2020 (30 vrk) Kuusamon kaupungin maankäytön osastolla

-Hakojärven ranta-asemakaavan osittainen muutos Rukajärven kylässä

-Onkerniemen ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Rukajärven kylässä

-Pulkkajärven ranta-asemakaavan laajennus, Kirkonkylässä

- Rukan asemakaavan muutos kortteleissa 199, 199 a ja 200 sekä niihin liittyvillä katu-, lähivirkistys-, retkeily- ja ulkoilualueilla

MRA 30 §:n mukaisesti pidetään kaavaluonnos nähtävillä 10.9.-9.10.2020

- Onkerniemen ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Rukajärven kylässä

Kaavat löytyvät myös internetistä os.
http://www.kuusamo.fi/palvelut/ajankohtaista-kaavoituksesta

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavat saattavat huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on oikeus jättää mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmista sekä kaavaluonnoksesta. Mielipiteet on toimitettava ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitettuna Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunnalle (os. PL 9, 93601 Kuusamo) tai sähköpostilla os. kirjaamo(at)kuusamo.fi.

Kuusamo 10.9.2020

YHDYSKUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA