Olet täällä

24.4.2019 - 14:00

Kaavakuulutus seuraavat erivaiheiset asemakaavahankkeet pidetään nähtävillä Kuusamon kaupungintalolla maankäytön osastolla 25.4. – 24.5.2019.

Kuulutus nähtävillä 25.4.2019 - 24.5.2019.

MRL 63 § mukaisesti vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma, sekä
MRA 30 § mukaisesti luonnoksena
-Jokoslahden ranta-asemakaavan laajennus, Kirkonkylässä

MRA 30 § mukaisesti luonnoksena
-Teollisuusalueen osayleiskaava, Kirkonkylässä

MRA 27 § mukaisesti ehdotuksena
-Elijärven ranta-asemakaavan osittainen muutos, Kirkonkylässä
-Naatikkaniemen ranta-asemakaavan osittainen muutos, Rukajärven kylässä

Kaavat löytyvät myös internetistä os.

http://www.kuusamo.fi/palvelut/ajankohtaista-kaavoituksesta

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavat saattavat huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on oikeus jättää mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmista ja luonnoksesta sekä muistutus kaavaehdotuksesta. Mielipiteet ja muistutukset on toimitettava ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitettuna Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunnalle (os. PL 9, 93601 Kuusamo) tai sähköpostilla os. kirjaamo(at)kuusamo.fi.

Kuusamo 25.4.2019

YHDYSKUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA