Olet täällä

7.2.2019 - 16:00

Kaavakuulutus seuraavat erivaiheiset asemakaavahankkeet pidetään nähtävillä Kuusamon kaupungintalolla maankäytön osastolla 7.2. – 8.3.2019.

Kuulutus nähtävillä 7.2.2019 - 8.3.2019.

MRL 63 § mukaisesti vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma, sekä
MRA 30 § mukaisesti luonnoksena
Takalonlammen ranta-asemakaava, Rukajärven kylässä
Vuosselijärven koillisosan ranta-asemakaavan osittainen muutos, Rukajärven kylässä

MRA 27 § mukaisesti ehdotuksena
Ahon ranta-asemakaavan osittainen muutos, Kesäniemen kylässä
Porontiman ranta-asemakaava, Virran kylässä
Yli-Heikinjärven ranta-asemakaava, Suiningin kylässä

Kaavat löytyvät myös internetistä os.

http://www.kuusamo.fi/palvelut/ajankohtaista-kaavoituksesta

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavat saattavat huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on oikeus jättää mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmista ja luonnoksesta sekä muistutus kaavaehdotuksesta. Mielipiteet ja muistutukset on toimitettava ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitettuna Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunnalle (os. PL 9, 93601 Kuusamo) tai sähköpostilla os. kirjaamo(at)kuusamo.fi.

Kuusamo 7.2.2019

YHDYSKUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA