Olet täällä

16.9.2020 - 8:20

Julkipanolista kaavoitusteknikon poikkeamispäätöksistä, antopäivä 17.9.2020

Kuulutus on nähtävillä 16.9.2020-1.10.2020

Viranahaltija on tehnyt seuraavat päätökset §§ 42-45. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.09.2020, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä maankäytössä.

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 01.10.2020.

Lisätietoja antaa: