Olet täällä

1.10.2020 - 8:05

Julkipanolista kaavoitusteknikon poikkeamispäätöksestä, antopäivä 2.10.2020

Kuulutus on nähtävillä 1.10.2020-16.10.2020

Julkipanolista kaavoitusteknikon poikkeamispäätöksistä, antopäivä 2.10.2020

Kuulutus on nähtävillä 1.10.2020-16.10.2020

Viranahaltija on tehnyt seuraavat päätökset §§ 46. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 2.10.2020, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä maankäytössä.

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 16.10.2020.

Lisätietoja antaa: 
Aiheeseen liittyvät asiasanat: