Olet täällä

10.1.2020 - 15:45

Julkipanolista kaavoitusteknikon poikkeamispäätöksestä, antopäivä 13.01.2020

Kuulutus nähtävillä 10.1.2020 - 27.01.2020

Kaavoitusteknikko on tehnyt poikkeamispäätöksen §§ 1. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.01.2020, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä maankäytössä.

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 27.01.2020.

Lisätietoja antaa: 
Aiheeseen liittyvät asiasanat: