Olet täällä

1.11.2019 - 10:18

Julkipanolista kaavoitusteknikon päätöksistä, antopäivä 4.11.2019

Kuulutus nähtävillä 1. - 18.11.2019

Kaavoitusteknikko on tehnyt poikkeamispäätökset §§ 43 – 47. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 4.11.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä maankäytössä.

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 18.11.2019.

Lisätietoja antaa: 
Aiheeseen liittyvät asiasanat: