Olet täällä

18.3.2020 - 16:00

Julkipanolista kaavoitusarkkitehdin päätöksistä, antopäivä 19.3.2020

Kuulutus nähtävillä 18. 3.2020 - 02.04.2020

Kaavoitusarkkitehti on tehnyt päätöksen § 9. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 19.3.2020, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä maankäytössä.

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 02.04.2020.

Aiheeseen liittyvät asiasanat: