Olet täällä

12.11.2019 - 15:50

Julkipanolista kaavoitusarkkitehdin päätöksistä, antopäivä 13.11.2019

Kuulutus nähtävillä 12. - 27.11.2019

Kaavoitusarkkitehti on tehnyt poikkeamispäätökset §§ 48 – 49. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.11.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä maankäytössä.

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 27.11.2019.

Aiheeseen liittyvät asiasanat: