Olet täällä

28.11.2019 - 16:00

Julkipanolista, kaavoitusarkkitehdin päätökset, antopäivä 29.11.2019

Kuulutus nähtävillä 28.11.2019 -13.12.2019.

Viranhaltija on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan
julkipanon jälkeen 29.11.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien
asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat
nähtävänä maankäytössä.

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 13.12.2019.

 

Lisätietoja antaa: